Rehabilitacja, terapia si

rehabilitacja nogi

Rehabilitacja prowadzona przez nas w Oleśnicy i Namysłowie polega na wdrażaniu postępowania mającego przywrócić osobom niepełnosprawnym fizycznie lub psychicznie sprawność umożliwiającą normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Może ona pomóc zarówno dziecku, jak i osobie dorosłej lub starszej zachować jak największą samodzielność w wykonywaniu codziennych czynności oraz pozwala na uczestniczenie w edukacji, pracy, rekreacji oraz innych znaczących obowiązkach, takich jak opieka nad rodziną. Dzięki niej niwelowane są podstawowe problemy, co skutkuje poprawą funkcjonowania osoby w życiu codziennym oraz wspieraniem jej w przezwyciężaniu trudności z myśleniem, widzeniem, słyszeniem, komunikowaniem się, jedzeniem lub poruszaniem się. Pomaga ona również zminimalizować lub opóźnić efekty przewlekłych schorzeń, takich jak choroby układu krążenia, nowotwory i cukrzyca, dostarczając pacjentom sposobów samoleczenia, których potrzebują, żeby skutecznie radzić sobie z bólem lub innymi powikłaniami.

 

Na czym polega terapia sensoryczna?

Terapia sensoryczna polega na wykonywaniu zestawów ćwiczeń oraz czynności poprawiających u dziecka sposób odbierania i porządkowania wrażeń zmysłowych płynących ze świata. Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią we właściwy sposób przetwarzać bodźców dostarczanych im przez świat zewnętrzny. Dlatego też reagują na nie strachem czy agresją oraz nierzadko wycofują się do własnego świata, aby uniknąć nieprzyjemnych doznań. Zdarza się też, że reagują nadpobudliwością ruchową będącą efektem nie nadążania z przetwarzaniem informacji płynących z otoczenia.

Terapia sensoryczna dedykowana jest głównie dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, mającym problemy z właściwą interpretacją i reakcją na bodźce zmysłowe.

 

Rehabilitacja – Oleśnica

Rehabilitacja to proces prawidłowo dostosowany do potrzeb każdego pacjenta, długotrwały oraz wymagający zaangażowania ze strony specjalistów, pacjentów i ich rodziców. Tylko dzięki wspólnym wysiłkom możemy osiągnąć zamierzony cel i poprawić jakość życia osób wymagających wsparcia. Dlatego warto zainwestować swój czas i energia w odpowiednio dopasowaną terapię.

W centrach diagnostyczno-teapeutyczno-edukacyjnych, takich jak Progress w Oleśnicy, rehabilitacja odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia wielu schorzeń oraz poprawy jakości życia pacjentów. W przemyślanym i uczestniczącym podejściu do rehabilitacji ważne są zarówno indywidualne potrzeby pacjenta, jak i kompetencje specjalistów, którzy biorą udział w procesie terapii.

 

Wielodyscyplinarność jako fundament skutecznej rehabilitacji

Odpowiednie ukierunkowanie procesu rehabilitacji wymaga bieżącej współpracy między różnymi specjalistami, takimi jak lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy czy pedagodzy specjalni. W Progress w Oleśnicy priorytetem jest tworzenie interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, który pozwala na kompleksowe rozwiązanie problemów zdrowotnych pacjentów. Taka współpraca gwarantuje wymianę doświadczeń, poznanie nowych metod pracy i szybkie wprowadzanie innowacji. Współpraca między specjalistami może być również obecna przy innych formach terapii, między innymi podczas realizacji założeń związanych z terapią Tomatisa prowadzoną przez nas w Oleśnicy.

 

Indywidualny program rehabilitacyjny

Każdy pacjent, trafiając do centrum Progress w Oleśnicy, otrzymuje indywidualnie dopasowany program rehabilitacji. Dzięki temu terapeuci mogą uwzględnić wszelkie potrzeby, ograniczenia oraz cele osoby potrzebującej wsparcia. Program rehabilitacyjny jest oparty na diagnozie funkcjonalnej pacjenta, która obejmuje zarówno badania medyczne, analizę możliwości ruchowych czy potencjał leczniczy, jak i wartościowanie emocjonalne, społeczne i edukacyjne.

 

Nowoczesne metody diagnostyki i terapii

W centrum Progress w Oleśnicy wykorzystuje się najnowsze technologie i metody diagnostyczne oraz terapeutyczne z różnych dziedzin. Umożliwia to efektywną pracę z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także z pacjentami po urazach ortopedycznych czy przewlekłymi chorobami. Szeroka gama dostępnych terapii pozwala na wybór optymalnej metody leczenia dla każdego pacjenta w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

Zaangażowanie rodziny w proces rehabilitacji

Jednym z kluczowych aspektów sukcesu rehabilitacji jest aktywne uczestnictwo rodziny pacjenta. W Progress w Oleśnicy dostrzega się ogromną wartość współpracy z bliskimi, którzy mogą wesprzeć proces terapii, być źródłem motywacji i wsparcia emocjonalnego. Dlatego centrum zachęca do ścisłej współpracy ze specjalistami, a rodzice mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach, spotkaniach oraz warsztatach o tematyce zdrowotnej.

 


Dorota Żareń – Kwiatkowska

Dorota Żareń – Kwiatkowska

Ligia Raczyńska

Ligia Raczyńska

Agnieszka Meroń

Agnieszka Meroń

Irena Straszak

Irena Straszak

Jarosław Kaliszuk

Jarosław Kaliszuk

Małgorzata Przodoła

Małgorzata Przodoła

 

 

 

 

 

 

Regina Majewska

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Perwenis

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Zychowicz

 

 

 

 

 

 

Magdalena Kacyna