Usługi diagnostyczno-terapeutyczno-edukacyjne

dziewczynka układa wieżę z klockówCentrum diagnostyczno-terapeutyczno-edukacyjne Progress zostało stworzone z myślą o potrzebach nie tylko dzieci, ale również dorosłych. Oferujemy szereg aktywności zarówno indywidualnych, jak i grupowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, a programy terapeutyczne tworzymy tak, by wspierać kluczowe sfery rozwoju. Pokazujemy rodzicom, w jaki sposób pracować z dziećmi, aby uczyć je prawidłowych zachowań społecznych, mogących się przełożyć na sytuacje występujące w ich codziennym życiu.

 

Jakie usługi oferujemy?

Zakres naszych usług obejmuje:

  • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne,
  • terapię z wykorzystaniem neuroformy, skierowaną do pacjentów ze schorzeniami oraz urazami neurologicznymi,
  • kompleksową diagnostykę i terapię dysleksji oraz zaburzeń przetwarzania słuchowego APD z zastosowaniem metody Warnkego,
  • Biofeedback wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami, wraz z przeprowadzanymi badaniami QEEG, służącymi do pomiaru aktywności mózgu, w różnych stanach jego czynności,
  • mikropolaryzację mózgu tDCS, czyli wspomaganie proces odbudowy i ewentualne tworzenie nowych połączeń nerwowych w korze mózgowej,
  • rehabilitację mającą na celu przywrócenie całkowitej lub przynajmniej częściowej sprawności fizycznej bądź psychicznej,
  • terapię integracji sensorycznej, poprawiającą organizację ośrodkowego układu nerwowego,
  • terapię metodą Tomatisa, polegającą na stymulacji neurosensorycznej kształtującej świadome odbieranie bodźców dźwiękowych,
  • sesje w komorze hiperbarycznej, czyli tlenoterapia wspomagająca proces regeneracji skóry,
  • zajęcia grupowe, w skład których wchodzą zajęcia kulinarne, sensoplastyka, muzykoterapia oraz TUS.

zajęcia z panią

Psycholog, pedagog, logopeda

kobieta w zielonej koszuli i dziewczynka

Neuroforma, metoda Warnkego

tablet z rentgenem mózgu

Biofeedback / QEEG Biofeedback – badanie

lekarz z rentgenami mózgu

Mikropolaryzacja mózgu tDCS

mężczyzna z chłopcem

Rehabilitacja, terapia si

otwarta komora hiperbaryczna

Komora hiperbaryczna

dzieci podczas zajęć

Zajęcia grupowe