Biofeedback / QEEG Biofeedback – badanie

lekarz w okularach podczas pracyBiofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, polega na dostarczeniu badanemu informacji zwrotnej o jego stanie fizjologicznym. Wszelkie zmiany monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników. Jest to metoda usprawniania pracy mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów odpowiadających za koncentrację uwagi oraz pamięć krótkotrwałą. Z tego też względu zalecana jest przede wszystkim tym, którzy obserwują u siebie trudności w tych obszarach lub chcą wypracować większe umiejętności w tych obszarach. Biofeedback stosowany jest między innymi w psychologii i medycynie, ale także w sporcie czy biznesie. Wykorzystywany jest zarówno u dzieci, jak i dorosłych chcących poprawić umiejętność koncentracji uwagi, zapamiętywania, kodowania, relaksacji.

 

Na czym polega badanie QEEG biofeedback?

W celu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu terapii i uniknięcia negatywnych skutków ważne jest wcześniejsze wykonanie pełnoczepkowego badania QEEG (Quantitative Electroencephalogram), aby zindywidualizować trening do znamiennych wzorców fal mózgowych i symptomów danej osoby.
Badanie QEEG służy do pomiaru aktywności mózgu, w różnych stanach jego czynności:

  • w stanie spoczynku, przy oczach otwartych i zamkniętych;
  • podczas wykonywania pracy umysłowej, w trakcie, której wykonywane są różne testy psychologiczne, gdzie najlepiej sprawdza się Test Ciągłego Wykonywania (CPT), mierzący m.in. selektywną uwagę, impulsywność.

Oprócz tego sprawdzane są:

  • odbiór i przetwarzanie oraz reakcja mózgu na bodźce dźwiękowe i wzrokowe;
  • koncentracja uwagi i umiejętność jej podtrzymywania przez dłuższy czas;
  • reakcje behawioralne na prezentowany bodziec, takie jak czas reakcji oraz ich trafność.

Pragniemy przy tym poinformować, że w naszym centrum diagnostyczno–terapeutyczno-edukacyjnym Progress w Oleśnicy i Namysłowie wykorzystywane są także inne metody. Jedną z nich jest mikropolaryzacja mózgu prowadzona w okolicach Wrocławia.

 

Zastosowanie biofeedbacku w centrum Progress

W centrum Progress w Oleśnicy oferujemy biofeedback jako jedną z wielu metod terapii dostosowanych do potrzeb pacjentów. Biofeedback może być stosowany zarówno u dzieci, jak i dorosłych oraz osób starszych. Stosowany jest w rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami i problemami zdrowotnymi. Wspomaga on m.in. leczenie zaburzeń lękowych, migren, nadciśnienia tętniczego czy zaburzeń oddechowych. Ponadto może być stosowany w celach profilaktycznych, np. w celu nauki relaksacji, poprawy koncentracji czy wydolności umysłowej.

Wśród problemów zdrowotnych, w których biofeedback może przynieść znaczną poprawę, można wymienić również przewlekłe bóle głowy, migreny, depresję, nadpobudliwość psychoruchową u dzieci i młodzieży oraz zaburzenia snu. Ponadto, technika ta może być także pomocna w przypadkach dolegliwości związanych z układem krążenia takich jak nadciśnienie tętnicze czy arytmie serca, a także w leczeniu niektórych schorzeń przewodu pokarmowego i układu moczowego. Zastosowanie biofeedbacku stanowi również doskonałą profilaktykę zdrowotną dla osób narażonych na długotrwały stres.

 

Biofeedback – Oleśnica i Namysłów

W centrum diagnostyczno–terapeutyczno-edukacyjnym Progress z Oleśnicy stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Przed przystąpieniem do terapii biofeedback przeprowadzamy szczegółową diagnostykę, aby poznać potrzeby pacjenta oraz zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw jego problemów zdrowotnych. Następnie opracowujemy spersonalizowany plan terapeutyczny, który może obejmować różnego rodzaju techniki, np. terapię manualną, ćwiczenia oddechowe czy naukę umiejętności relaksacyjnych.

 

Zalety metody biofeedback

Biofeedback to metoda bezinwazyjna i pozbawiona skutków ubocznych, która umożliwia pacjentowi osiągnięcie poprawy jakości życia poprzez zdobywanie świadomości własnego organizmu oraz kontrolowanie jego funkcji. Dzięki temu osoby korzystające z tej metody mogą odbudować równowagę psychiczną i emocjonalną oraz poprawić swoje zdolności radzenia sobie ze stresem czy innymi problemami zdrowotnymi.

 

Przykładowe seanse z biofeedbackiem

Podczas seansów z biofeedbackiem pacjent zakłada specjalne elektrody, które rejestrują sygnały fizjologiczne, takie jak tętno czy napięcie mięśni. Następnie informacje te przesyłane są do komputera, który przekształca je na obraz lub dźwięk. Pacjent zgłębia swoje funkcje organizmu za pomocą gier interaktywnych oraz ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają mu uzyskać kontrolę nad napięciem mięśni, oddechem czy rytmem serca.

Przykładowo – osoba cierpiąca na migreny może uczyć się świadomego rozluźnienia mięśni szyi i ramion oraz kontrolowania napięcia tętniczego poprzez obserwację zmian na ekranie komputera. Dzięki temu pacjent zdobywa umiejętność rozpoznawania sytuacji wywołujących ból oraz stosowania technik relaksacyjnych w celu złagodzenia objawów migreny.

 


Dorota Żareń-Kwiatkowska

Dorota Żareń-Kwiatkowska

Miłosz Garczarek

Miłosz Garczarek

 

 Wioletta Kiebus

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Perwenis