Ilona Sulikowska – Bednarz

Terapeuta SI, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, ped. Resocjalizacyjny, ped. Edukacyji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trener YUS, TUS