Dorota Żereń – KwiatkowskaDorota Żareń – Kwiatkowska

Terapeuta SI, pedagog specjaliny, terapeuta met. Tomatisa, Warnkego, mikropolaryzacja mózgu, neuroforma, komora hiperbaryczna, nauka szybkiego zapamiętywania, terapeuta ręki, TUS, AAC, wybórczość pokarmowa